Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Yaratıcı dramanın hedeflerini üç ana başlık altında toplayabiliriz.

 

  1. Kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli olması,

 

  1. Duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği bir ortam sağlanması, burada yargılama, düzeltme, eleştirme yoktur. Sadece birbirini rencide etmeye ve aşağılamaya izin verilmez.

 

  1. Katılımcıların ahlaki ve toplumsal kavramları anlamlandırması.

Bunun yanı sıra konuşma yetisi ve becerisi kazanılır ve gelişir. Çocuklar dinlemeyi, iletişim kurmayı öğrenirler. Olayları ve durumları bir başka gözle görmeyi öğrenirler. Birlikte çalışma becerisi geliştirir ve kazandım, kaybettim duygularından arınırlar. Zamanla, sonucun değil sürecin önemli olduğunu kavrar ve öğrenirler.

Yaratıcı drama çalışmaları sırasında birey olarak değil grup olarak çalışma, kendilerini ve başkalarını anlama becerilerini geliştirirler.

Kendilerine güven duyguları artar, karar verme becerisi kazanırlar.

Yaratıcı drama çalışmalarına katılan çocukların hayal güçlerinin geliştiği, yaratıcı yönlerinin farkına vardıkları, bunu günlük yaşam becerilerinde de kullandıkları, duygu ve düşüncelerinin geliştiği, yaratıcılıklarının, sosyal değerlerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Dil ve iletişim becerilerinin gelişmesinde yaratıcı drama çalışmalarının çok önemli katkıları görülmüştür

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Başlık

açıklama