Yağlı Boyama Kursu

Yağlıboya resim tekniği tarihi 15. yüzyıla dayanır. Yağlıboyayı diğer tüm malzemelerden üstün tutan dönemin sanatçıları yıllar içerisinde üslupların değişmesi ve hiç sona ermeyen sanatta mükemmelliğe ulaşma çabaları neticesinde yeni arayışlara yönlendirmiş ve yağlıboya resim tekniğinin gelişmesini sağlamışlardır.

Bu gelişme sırasında yeni ifade biçimlerini ve teknik imkânları vurgulayan hayran olunacak büyük eserler de icra edilmiştir.

Yağlıboya ile resim yapımının Jan van Eyck tarafından bulunduğu rivayet edilmekle birlikte yağlı boya tekniği bu büyük ressamdan öncede kullanılmıştır. Ancak Jan van Eyck bu tekniği olağanüstü bir mükemmelliğe ulaştırmıştır.

Yağlıboya resim tekniği ve uygulaması, çok çeşitli araç ve gereçlerin kullanımını gerektirir. Bunların bazıları tarih boyunca pek az değişmiştir. Bazıları ise önemli değişmeler geçirerek geliştirilmiştir. Hangi gereçlerin bulunabildiği, hangilerinin vazgeçilmez, hangilerinin isteğe bağlı olduğunu ve nasıl kullanıp nasıl saklandıklarını bilmemiz önemlidir.

Resim alalında uzmanlaşmış profesyonel eğitmenlerle yağlıboya tekniği ile resim sanatına adım atmak ya da kendinizi geliştirmek istiyorsanız YENİMAHALLE DEMİURK SANAT AKADEMİ bu alanda Ankara’nın en donanımlı eğitim mekânlarındandır.

 


YAĞLI BOYANIN TARİHÇESİ

Yağlı boya ile resim yapmayı bulan kişi olarak Jan van Eyck gösterilir. Ama bu sanatın daha öncelerde de yapıldığı bilinmektedir. Kim tarafından başlatıldığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat teknik olarak ilk başlatan kişi Jan va Eyck olarak göstermek mümkündür. Flemenk okulunun ilk dönem sanatçısı olan Jan van Eyck, yağlı boya sanatını mükemmelliğe ulaştırmayı başarmıştır.

Jan van Eyck eserlerinde çiçekleri, desenleri, döşemeleri en ince detaylarına göre resmetmiştir. Adeta onların canlı gibi görünmesini sağlamıştır. Çok başarılı çalışmalar yaparak yağlı boya sanatını üst seviyelere taşımıştır. Hatta bir eserinde ‘yapabileceğimin en iyisi’ diye dipnot yazarak resmini sergilemiştir. Ve gerçekten de muhteşem bir sanat ortaya koymuştur.

Yağlı boya sanatı İtalya’ya Gentli Justus tarafından getirilmiştir. Leonardo da Vinci bu sanatı benimseyen ressamlar arasında yer almaktadır. Leonardo daha yirmi yaşındayken Floransalı usta ressamlar kütüğüne kaydedilmiştir.

leonardo da vinciLeonardo da Vinci birçok sanat dalı ile uğraştığı gibi resimle de uğraşmıştır. Çok yetenekli bir kişiliğe sahipti. Sfumota tekniğini başarılı bir şekilde kullanmıştır. Bu teknik obje ve figürlerin dış hatlarını, resmin objeleri içine kaynaştırılması tekniğidir. Leonardo resimlerinde arka planı kaybederek objeler arasındaki havanın varlığını ortaya çıkarmaktadır. Buna hava perspektifi denmektedir. Bu teknik sayesinde renklere saydamlık kazandırılmaktadır.

Yirminci yüzyılın büyük devrimcisi Picasso, Fransız ressam Georges Braque ile beraber modern sanatın en etkili üsluplarından biri olan Kübist resmi keşfetmiştir. Picasso’nun resimleri karışık, içe içe geçmiş renkler ile belli bir kural dahilinde yapılmamıştır. Kuralı olmayan ressam olarak tanınmasının nedeni de budur. Picasso sanatçı içgüdüleriyle hareket ederek resimlerini ortaya çıkarmıştır.

On beşinci yüzyıldan bu yana sanatçılar en çok yağlı boya resimlerini yapmışlardır. Yıllar geçtikçe yeni üsluplar ve tarzlar ortaya çıkarak yağlı boya sanatının gelişmesine katkı sağlamıştır. Çeşitli teknikler ortaya çıkmıştır. Ve bu sayede giderek gelişen ve yenilenen resimler ortaya çıkmıştır. Kullanılan malzemeler de giderek değişerek ve gelişerek daha kaliteli boyaların ortaya çıkması sağlamıştır. Bugünde yağlı boya sanatına ilgi devam etmektedir. Bu sanatı yeni nesillere aktarmak ve öğretmek amacıyla çeşitli kurslar açılmış olup; yağlı boya sanatı herkes tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

We promised to take care… and delivered

Testimonials Slider Feature